ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

23/08/2022 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 0

Εκ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας:

Κοινοποιήστε: