ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Κ.Χ. ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 30.11 & 01.12.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Κ.Χ. ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 30.11 & 01.12.2019

18/11/2019 0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Κ.Χ. ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 30.11 & 01.12.2019