ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Κ.Χ. Τ.Ε.Β.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Κ.Χ. Τ.Ε.Β.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

12/12/2019 0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Κ.Χ. Τ.Ε.Β.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019