Η ΝΕΑ ΔΙ-ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΩΣ ΟΠΛΟ

Η ΝΕΑ ΔΙ-ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΩΣ ΟΠΛΟ

06/03/2020 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 0

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων , της διαδικασίας χορήγησης κατοχής, χρήσης και μεταφοράς αγωνιστικού τόξου, των υποχρεώσεων των αθλητικών σωματείων και των κατόχων αγωνιστικού τόξου, των διαδικασιών εισαγωγής –εξαγωγής αθλητικών τόξων από αθλητικές αποστολές του εξωτερικού για συμμετοχή τους σε επίσημους αθλητικούς αγώνες, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος»

Κοινοποιήστε: