ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

20/04/2021 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 0

Eκ της ΕΟΤ:

Κοινοποιήστε: