Γ.Γ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Γ.Γ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

18/12/2020 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 0

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID 19:

Κοινοποιήστε: