ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΓΑ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΓΑ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

07/08/2020 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 0

https://gga.gov.gr/images/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%93%CE%93%CE%91_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE_%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD_V2.docx-1.pdf

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Το παρόν Υγειονομικό Πρωτόκολλο καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να
  ακολουθήσουν οι Ομοσπονδίες και οι Διοργανώτριες Αρχές καθώς και οι Σύλλογοι για τις εντός
  και εκτός Ελλάδος μετακινήσεις Αθλητικών Ομάδων ή Αθλητών.
 2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
  2.1. Το Πρωτόκολλο περιγράφει διαδικασίες, δίνει οδηγίες και περιγράφει μέτρα προστασίας
  που αφορούν την ασφαλή οργανωμένη μετακίνηση των αθλητών, των προπονητικών και
  τεχνικών επιτελείων ατομικών και ομαδικών οργανωμένων αθλημάτων και τις ενέργειες επί
  θετικού κρούσματος. Δεν αφορά τις κινήσεις εντός και εκτός Ελλάδος των πάσης φύσεως
  αθλητικών παραγόντων καθώς και απλών αθλούμενων για τους οποίους ισχύουν τα εκάστοτε
  καθοριζόμενα από τη Πολιτεία μέτρα, όπως αυτά διατυπώνονται στις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
  2.2. Το Πρωτόκολλο βασίζεται στην εκτίμηση υγειονομικού κινδύνου από τον COVID-19 με
  τα διαθέσιμα έως τα τέλη Ιουλίου 2020 εθνικά και διεθνή δεδομένα και συντάχθηκε σύμφωνα
  με τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ και του ΕΟΔΥ.
  2.3. Στο πλαίσιο νέας έξαρσης της επιδημίας τα δεδομένα μπορεί να μεταβληθούν και σε
  αυτή την περίπτωση το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις
  εξελίξεις, τα επιστημονικά ευρήματα και τις οδηγίες των αρμόδιων Εθνικών Αρχών.
  2.4. Δεδομένου ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στον οργανωμένο αθλητισμό μπορούν να
  δραστηριοποιούνται ελεύθερα κοινωνικά – σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της Πολιτείας –
  η πιθανότητα μόλυνσης από δραστηριότητες εκτός των προβλεπόμενων από το παρόν
  Πρωτόκολλο παραμένει υψηλή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να τονίζεται διαρκώς, σε όλους τους
  εμπλεκόμενους, η σημασία της ατομικής ευθύνης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων
  προστασίας και την αποφυγή κοινωνικών δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου.
  2.5. Επισημαίνεται ότι παρά τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται για πτήσεις ή αφίξεις με
  άλλα μέσα επισκεπτών από χώρες αυξημένου επιδημιολογικού κινδύνου, υπάρχει πάντα η
  πιθανότητα προσέλευσης με ενδιάμεσους ταξιδιωτικούς σταθμούς σε χώρες χαμηλού κινδύνου
  παρακάμπτοντας έτσι πιθανώς τους περιορισμούς εισόδου.
  ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 3. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  3.1. Με ευθύνη της ελληνικής διοργανώτριας αρχής ή του φιλοξενούντος Συλλόγου
  ενημερώνεται το ξενοδοχείο που θα καταλύσει η ξένη αθλητική αποστολή για τα ακόλουθα
  μέτρα προστασίας:
  3.1.1 Η αθλητική αποστολή θα πρέπει να απομονωθεί σε τμήμα του ξενοδοχείου στο
  οποίο δεν θα έχουν προσπέλαση οι υπόλοιποι πελάτες.
  3.1.2. Η αθλητική αποστολή θα πρέπει να έχει ξεχωριστό χώρο πρωινού και γευμάτων,
  απομονωμένο από το υπόλοιπο ξενοδοχείο.
  3.1.3. Η υπηρεσία καθαριότητας των δωματίων θα πρέπει να ανατεθεί σε συγκεκριμένο
  προσωπικό, για την περίοδο φιλοξενίας της αθλητικής αποστολής.
  3.2. Οι επισκέπτες αθλητικοί παράγοντες οι οποίοι δεν εμπλέκονται στην αμιγώς αθλητική
  δραστηριότητα θα πρέπει να καταλύουν σε διαφορετικό ξενοδοχείο, ακολουθώντας τις οδηγίες
  του ΕΟΔΥ για ξένους επισκέπτες.
  3.3. Οι μετακινήσεις της αθλητικής αποστολής θα πρέπει να γίνονται με λεωφορείο,
  αποφεύγοντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
  3.4. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι εθιμοτυπικές δραστηριότητες και οι συγκεντρώσεις σε
  κλειστούς χώρους για επίσημα πάρτυ ή δείπνα.
 4. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  4.1. Συστήνεται να αποφεύγονται οι προσκλήσεις αθλητών από xώρες οι οποίες βρίσκονται
  υπό επιδημιολογική παρακολούθηση λόγω μεγάλης διασποράς του ιού. Σε περίπτωση που
  κάποιος αθλητής έρθει από κάποια τέτοια xώρα θα πρέπει να ακολουθήσει τα μέτρα πρόληψης
  που προβλέπει ο ΕΟΔΥ για όλους τους ταξιδιώτες (καραντίνα, τεστ).
  4.2. Ο Σύλλογος ή η Ομοσπονδία που προσκαλεί τον αθλητή στην Ελλάδα έχει την ευθύνη να
  ενημερώσει έγκαιρα τον αθλητή για τα ισχύοντα μέτρα της πολιτείας τα οποία θα πρέπει να
  τηρήσει οργανώνοντας κατάλληλα τη παραμονή του στη χώρα. Θα πρέπει να αποφεύγεται η
  παραπλάνηση των Αρχών με ταξίδια με ενδιάμεσους σταθμούς σε χώρες χαμηλού κινδύνου.
  4.3. Οι μεμονωμένοι αθλητές που έρχονται για μία αθλητική διοργάνωση κατά την παραμονή
  τους στη χώρα διαμένουν σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο ή φιλοξενούνται σε συγκεκριμένη οικία
  συναθλητή ή παράγοντα. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι μετακινήσεις μακριά από το χώρο της
  αθλητικής διοργάνωσης κατά τη διάρκεια της επίσημης περιόδου.
  4.4. Μετά το πέρας της επίσημης περιόδου της αθλητικής διοργάνωσης ο αθλητής θεωρείται
  πλέον ιδιώτης επισκέπτης και μπορεί να μετακινείται ελεύθερα, σύμφωνα με τις εκάστοτε
  ισχύουσες οδηγίες της Πολιτείας για τον τουρισμό.
 5. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΣΕ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
  Προκειμένου να περιοριστεί, στο μέτρο του δυνατού η διασπορά του ιού στις διάφορες
  επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, κρίνεται απαραίτητη η υποχρεωτική πραγματοποίηση test
  PCR για COVID-19 με λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, πέραν των όσων προβλέπονται από
  την Πολιτεία για επισκέπτες στα σημεία εισόδου στην Ελλάδα. Διαχωρίζονται δύο περιπτώσεις:
  αθλητές από το εξωτερικό που έρχονται για βραχυχρόνια παραμονή για αγώνες ή προετοιμασία
  και αθλητές που έρχονται για να αγωνιστούν σε ελληνικούς συλλόγους (μακροχρόνια
  παραμονή).

  5.1 Συμμετοχή ξένων αθλητών σε αγώνες ή προετοιμασία στην Ελλάδα
  Για ομαδικές αποστολές (ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων), με μέριμνα της αλλοδαπής
  Ομοσπονδίας ή του Συλλόγου, 48 ώρες πριν την αναχώρηση για την Ελλάδα πραγματοποιούνται
  τεστ PCR για COVID-19 σε όλους τους αθλητές, το τεχνικό και το προπονητικό επιτελείο τα
  αποτελέσματα των οποίων αποστέλλονται στη διοργανώτρια ελληνική αρχή ή στην αντίστοιχη
  Ομοσπονδία ή Σύλλογο.
  Σε περίπτωση μεμονωμένου αθλητή ο οποίος πρόκειται να παραμείνει στην Ελλάδα για
  αθλητικές δραστηριότητες ακολουθείται η ίδια διαδικασία και τα αποτελέσματα του ελέγχου
  αποστέλλονται στη διοργανώτρια ελληνική αρχή ή στην αντίστοιχη Ομοσπονδία ή Σύλλογο.
  Η Διοργανώτρια Αρχή ή η φιλοξενούσα Ελληνική Ομοσπονδία ή Σύλλογος αποστέλλει στο
  αρμόδιο τμήμα του ΕΟΔΥ, το οποίο ελέγχει το σημείο εισόδου, τον κατάλογο με τους
  ελεγμένους αθλητές και το επιτελείο, με σκοπό την απρόσκοπτη είσοδο στην Ελλάδα και την
  άμεση μεταφορά τους στο ξενοδοχείο. Παρ’ όλα αυτά, ο ΕΟΔΥ μπορεί να κάνει επιπλέον
  ελέγχους.
  5.2. Μετεγγραφές αλλοδαπών αθλητών σε ελληνικούς συλλόγους.
  Αλλοδαποί αθλητές ομαδικών αθλημάτων που μετεγγράφονται σε ελληνικό σύλλογο, επιπλέον
  των τυχόν τεστ που έχουν κάνει στη χώρα τους προκειμένου να εισέλθουν στην Ελλάδα,
  συστήνεται να κάνουν μοριακό τεστ PCR εντός 48 ωρών αφού έρθουν στην Ελλάδα και να μην
  ενσωματώνονται στην ελληνική ομάδα (προπονήσεις ή αγώνες) παρά μόνο μετά το αρνητικό
  αποτέλεσμα του εν λόγω τεστ. Την ευθύνη για τη διενέργεια των ως άνω τεστ αναλαμβάνει ο
  σύλλογος του αλλοδαπού αθλητή.
 6. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ COVID-19 ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ
  Η διαχείριση ενός ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος αποτελεί μία δύσκολη διαδικασία
  που φυσιολογικό είναι να δημιουργήσει αναστάτωση. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα

  απόλυτου περιορισμού της διασποράς του ιού η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω
  αποτελεί τη βέλτιστη κατά τη συγκεκριμένη περίοδο επιλογή διαχείρισης κινδύνου.
  6.1. ΑΘΛΗΤΗΣ Η ΜΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ COVID-19
  ΛΟΙΜΩΞΗ.
  6.1.1. Σε περίπτωση που γνωστοποιηθεί ότι ένας αθλητής έχει συμπτώματα της νόσου (πυρετό,
  βήχα, αίσθημα κόπωσης) και θετικό test PCR Covid-19 γίνεται άμεση απομόνωση του
  κρούσματος είτε στο προκαθορισμένο χώρο της διοργάνωσης, είτε στο ξενοδοχείο, είτε σε οικία.
  Ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ ο οποίος αναλαμβάνει και τη περαιτέρω διαχείριση.
  6.1.2. Σε περίπτωση που ο αθλητής βρίσκεται στην Ελλάδα για βραχείας διάρκειας αθλητική
  διοργάνωση τότε αίρεται η διαπίστευσή του και παραμένει σε καραντίνα υπό ιατρική
  παρακολούθηση με μέριμνα του υπεύθυνου Ιατρού της Ομάδας του ή της Διοργανώτριας
  Αρχής.
  6.1.3 Σε περίπτωση που ο αθλητής ανήκει σε ελληνικό Σύλλογο ή Ομάδα παραμένει σε
  καραντίνα με μέριμνα του Ιατρού της ελληνικής Ομάδας ή Συλλόγου. Η επιστροφή του αθλητή αθλήτριας με θετικό test Covid-19 στην Ομάδα επιτρέπεται με βεβαίωση ειδικού καρδιολόγου
  και του ιατρού της ομάδας και ΜΟΝΟ εφόσον πληρούνται ΟΛΕΣ οι ακόλουθες 4 προϋποθέσεις:
  6.1.3.1. Είναι απύρετος χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών για 3 ημέρες.
  6.1.3.2. Δεν έχει πλέον συμπτώματα ή εξάντληση.
  6.1.3.3. Έχει δύο αρνητικά τεστ, με 24 ώρες διαφορά.
  6.1.3.4. Έχει υποβληθεί σε ειδικό έλεγχο από καρδιολόγο.
  6.2. ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΑΘΛΗΤΗ ΜΕ ΝΟΣΟ COVID-19
  6.2.1. Σε περίπτωση που γνωστοποιηθεί ότι ένας αθλητής – αθλήτρια που ήρθε από το
  εξωτερικό ασθένησε από Covid-19, με μέριμνα του ιατρού της Ομάδας ή της Διοργανώτριας
  Αρχής γίνεται άμεση απομόνωση (“καραντίνα”) για 48 ώρες όλων των μη προστατευμένων
  στενών επαφών (συναθλητές και οποιοσδήποτε από την ομάδα είχε στενές επαφές χωρίς μέτρα
  προστασίας). Τα άτομα που θα πρέπει να τεθούν σε καραντίνα ορίζονται από τον ΕΟΔΥ, ο οποίος
  ειδοποιείται.
  6.2.2. Όσοι έχουν τεθεί σε καραντίνα από την ομάδα του αθλητή υποβάλλονται άμεσα σε τεστ.
  Το τεστ επαναλαμβάνεται μετά από 48 ώρες.
  6.2.3. Στο διάστημα αυτό διακόπτονται οι αγώνες με μέριμνα της Διοργανώτριας Αρχής. Όσοι
  έχουν ενταχθεί στη σύνθεση της 48ωρης καραντίνας μπορούν να προπονούνται μόνο μεταξύ
  τους. Εφόσον εμφανίσουν συμπτώματα ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ από τον Ιατρό της Ομάδας
  για ενέργειες.
  6.2.4. Όσοι έχουν δύο αρνητικά αποτελέσματα επιστρέφουν στη προπόνηση. Όσοι έχουν
  θετικό αποτέλεσμα αλλά είναι ασυμπτωματικοί παραμένουν εκτός ομάδας σε οικιακή
  απομόνωση για 7 ημέρες οπότε και επαναλαμβάνουν το τεστ. Επί αρνητικού αποτελέσματος οι
  αθλητές που ανήκουν σε ελληνική ομάδα επιστρέφουν στην ομάδα τους. Οι επισκέπτες αθλητές
  με αρνητικό τεστ μετά την πάροδο της καραντίνας παραδίδουν τη διαπίστευσή τους και
  μπορούν να αναχωρήσουν για τη χώρα τους. Επί συνεχόμενου θετικού αποτελέσματος
  παραμένουν σε απομόνωση και ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ.
  6.2.5. Σε περίπτωση πρόσφατου αγώνα, δεν θα τίθεται σε “καραντίνα” η αντίπαλη ομάδα αλλά
  θα υπάρχει ενεργητική επιτήρηση των αθλητών της με καθημερινή θερμομέτρηση και χρήση
  ερωτηματολογίου (πυρετός, βήχας, αίσθημα κόπωσης, μυαλγίες).
  6.3. ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ Η ΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΤΕΣΤ
  6.3.1. Σε περίπτωση που γνωστοποιηθεί ότι ένας αθλητής – αθλήτρια που ήρθε από το
  εξωτερικό είχε θετικό τεστ Covid-19 ενώ είναι ασυμπτωματικός με μέριμνα του ιατρού της
  Ομάδας ή της Διοργανώτριας Αρχής ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ, γίνεται άμεση απομόνωση
  (“καραντίνα”) για 7 ημέρες και επαναλαμβάνουν το τεστ μετά το πέρας της καραντίνας. Επί
  αρνητικού αποτελέσματος οι αθλητές που ανήκουν σε ελληνική ομάδα επιστρέφουν στην
  ομάδα τους. Οι επισκέπτες αθλητές με αρνητικό τεστ μετά τη πάροδο της καραντίνας
  παραδίδουν τη διαπίστευσή τους και μπορούν να αναχωρήσουν για τη χώρα τους. Επί
  συνεχόμενου θετικού αποτελέσματος παραμένουν σε απομόνωση και ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ.
  6.3.2. Τα λοιπά μέλη της αποστολής δεν θα μπαίνουν σε “καραντίνα” αλλά θα υπάρχει
  ενεργητική επιτήρηση αυτών, με καθημερινή θερμομέτρηση και χρήση ερωτηματολογίου
  (πυρετός, βήχας, αίσθημα κόπωσης, μυαλγίες) με ευθύνη του Ιατρού της αποστολής και της
  Διοργανώτριας Αρχής.
  ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 1. Οι αθλητικές Ομοσπονδίες που προγραμματίζουν αποστολές στο εξωτερικό οφείλουν να
  ενημερώνουν εγκαίρως τη ΓΓΑ για τη διάρκεια, τον τόπο διεξαγωγής, τον τρόπο μετάβασης
  (αεροπορικώς, οδικώς κ.α), τους ενδιάμεσους σταθμούς transit διελεύσεων αλλά και το είδος
  της διοργάνωσης (πανευρωπαϊκά ή παγκόσμια πρωταθλήματα, αγώνες πρόκρισης,
  προετοιμασία κ.α).
 2. Η αβεβαιότητα σχετικά με τον κορονοϊό εξακολουθεί να υφίσταται και πάντα πρέπει να
  γίνεται στάθμιση μεταξύ της αναγκαιότητας συμμετοχής στη διοργάνωση και στο υγειονομικό
  ρίσκο που αναλαμβάνεται. Η ΓΓΑ δύναται να αποφασίσει αναλόγως, θετικά ή αρνητικά, μετά
  από σχετική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής. Οι αποφάσεις της εν
  λόγω Επιτροπής καθορίζονται από την εκτίμηση υγειονομικού κινδύνου από τον COVID-19 με
  τα διαθέσιμα έως τα τέλη Ιουλίου 2020 εθνικά και διεθνή δεδομένα, ενώ εναρμονίζονται με τις
  τελευταίες οδηγίες και τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ. Τα δεδομένα δύναται να μεταβληθούν στο
  πλαίσιο μίας νέας έξαρσης της επιδημίας και σε αυτή την περίπτωση το περιεχόμενο του
  πρωτοκόλλου θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις, τα επιστημονικά ευρήματα και τις
  οδηγίες των αρμόδιων Εθνικών Αρχών.
 3. Γενικά, συστήνεται η αποφυγή της συμμετοχής των Εθνικών Αθλητικών αποστολών ή Ομάδων
  σε διοργανώσεις από Κράτη τα οποία βρίσκονται υπό επιδημιολογική παρακολούθηση λόγω
  μεγάλης διασποράς του ιού. Επισημαίνεται ότι παρά τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται
  κατά τη διάρκεια των πτήσεων ακόμη και αν ο τελικός προορισμός είναι χώρα χαμηλού
  κινδύνου, υπάρχει πάντα η πιθανότητα της transit διέλευσης σε ενδιάμεσους ταξιδιωτικούς
  σταθμούς και σε χώρες υψηλού κινδύνου.
 4. Συστήνεται στις αθλητικές Ομοσπονδίες να ζητούν από τους διοργανωτές ενημέρωση
  αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης για COVID-19 που έχουν λάβει για τους αγώνες και για τα
  μέτρα που έχουν προβλεφθεί σε περίπτωση θετικού κρούσματος.
 5. Σε περίπτωση έγκρισης μετάβασης της αθλητικής αποστολής στο εξωτερικό, συστήνεται η
  αυστηρή τήρηση των πρωτόκολλων που αφορούν στην ασφαλή οργανωμένη μετακίνηση των
  αθλητών, των προπονητικών και τεχνικών επιτελείων ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, η
  εμπέδωση των απαιτούμενων ενεργειών επί θετικού κρούσματος καθώς και η εξασφάλιση
  πληροφοριών επικοινωνίας με την κατά τόπους ελληνική πρεσβεία ή προξενείο.
 6. Τέλος, για όλους τους αθλητές και παράγοντες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό
  υπενθυμίζεται:
 • η αποφυγή συμμετοχής σε μαζικές εκδηλώσεις.
 • η αποφυγή συγχρωτισμού.
 • η τήρηση των φυσικών αποστάσεων.
 • η τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής (πλύσιμο χεριών, χρήση αλκοολούχου
  αντισηπτικού, προφυλάξεις σε βήχα, φτέρνισμα).
 • η σωστή εφαρμογή απλής μάσκας, όπου απαιτείται.
  Η σημασία της ατομικής ευθύνης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας και
  την αποφυγή κοινωνικών δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου αποτελεί τη βασική ασπίδα
  προστασίας των μελών των αθλητικών αποστολών.
  Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Κοινοποιήστε: