ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΓΩΝΑ-Α.Χ.-Γ.Σ.-ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΗ-18-ΙΟΥΝΙΟΥ-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΓΩΝΑ-Α.Χ.-Γ.Σ.-ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΗ-18-ΙΟΥΝΙΟΥ-2023

09/06/2023 0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΓΩΝΑ-Α.Χ.-Γ.Σ.-ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΗ-18-ΙΟΥΝΙΟΥ-2023