ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ – ΟΡΙΑ (TARGET ARCHERY)

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι αγώνες τοξοβολίας που διεξάγονται στην Ελλάδα υπο την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ηλικιακές κατηγορίες: ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ, U21 ΑΝΔΡΩΝ/U21 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18-20 ετών), U18 ΑΝΔΡΩΝ/U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (15-17 ετών), ΠΑΙΔΩΝ/ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (13-14 ετών), ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ/ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (11-12 ετών) και ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-Β/ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-Β (8-10 ετών).

Ενδεικτικά, για το 2024, η Ηλικιακή Κατηγοριοποίηση θα έχει ως εξής:

  • Ανδρών – Γυναικών  Όλες οι ηλικίες 
  • U21 Ανδρών – Γυναικών  Γεννημένοι από το 2004 και μετά
  • U18 Ανδρών – Γυναικών  Γεννημένοι από το 2007 και μετά
  • Παίδων – Κορασίδων  Γεννημένοι από το 2010 και μετά
  • Παμπαίδων – Πανκορασίδων  Γεννημένοι από το 2012 και μετά
  • Παμπαίδων Β – Πανκορασίδων Β  Γεννημένοι από το 2014 έως το 2016

Κάθε αθλητής/-τρια μπορεί να αγωνιστεί είτε στην ηλικιακή κατηγορία που ανήκει είτε σε ανώτερη.

Π.χ. Μία κορασίδα μπορεί επίσης να συμμετάσχει και σε αγώνες U18 (νεανίδων), U21 (νέων γυναικών) ή και γυναικών ακόμη. Δεν ισχύει φυσικά το αντίστροφο.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ειδικότερα, για τις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών/Γυναικών, Νέων Ανδρών/Νέων Γυναικών (U21) και Εφήβων/Νεανίδων (U18), οι αγωνιστικές κλάσεις του ολυμπιακού τόξου, του σύνθετου τόξου και του barebow διακρίνονται σε Α’ και Β’ Κατηγορία.

Για να ανέλθει ένας αθλητής ή αθλήτρια από την Β’ στην Α’ αγωνιστική κατηγορία θα πρέπει να επιτύχει σε έναν τουλάχιστον αγώνα το όριο που καθορίζεται από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΤ. Η επίτευξη του ορίου για την Α’ Κατηγορία έχει ισχύ για το τρέχον ημερολογιακό έτος καθώς επίσης και για το επόμενο. Αν σε μία χρονιά ένας αθλητής/-τρια Α’ Κατηγορίας δεν επιβεβαιώσει σε κάποιον αγώνα το όριο τότε το επόμενο έτος υποβιβάζεται στη Β’ Κατηγορία μέχρις ότου να επιτύχει ξανά την απαιτούμενη επίδοση.

Τα όρια που έχουν καθοριστεί (και τα οποία δύναται να αναπροσαρμοστούν με απόφαση της ΕΟΤ) είναι τα ακόλουθα:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΌΞΟΑΓΩΝΕΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΓΩΝΕΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΔΡΩΝ505510
ΓΥΝΑΙΚΩΝ470490
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21)290200
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21)290200
ΕΦΗΒΩΝ (U18)260180
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18)260180
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟΑΓΩΝΕΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΓΩΝΕΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΔΡΩΝ590540
ΓΥΝΑΙΚΩΝ565530
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21)385220
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21)385220
ΕΦΗΒΩΝ (U18)240200
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18)240200
BAREBOWΑΓΩΝΕΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΓΩΝΕΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΔΡΩΝ435440
ΓΥΝΑΙΚΩΝ405420
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21)δεν έχει οριστεί ακόμα175
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21)δεν έχει οριστεί ακόμα175
ΕΦΗΒΩΝ (U18)δεν έχει οριστεί ακόμα155
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18)δεν έχει οριστεί ακόμα155

Σημείωση: Η επίτευξη του αγωνιστικού ορίου για την Α’ Κατηγορία στον ανοιχτό χώρο δίνει την άνοδο και για τον κλειστό χώρο. ΔΕΝ ισχύει όμως το αντίστροφο.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πέραν από τις δύο κύριες αγωνιστικές κατηγορίες, η Ομοσπονδία προκηρύσει κατά καιρούς και αναπτυξιακούς αγώνες για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (ενηλίκων και ανηλίκων) με σκοπό την εξοικείωση των νέων αθλητών και αθλητριών με την αγωνιστική διαδικασία και τους κανονισμούς. Για να συμμετέχει ένας αθλητής/-τρια σε έναν αναπτυξιακό αγώνα δεν θα πρέπει κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη χρονιά να έχει λάβει μέρος σε αγώνα Α’ ή Β’ Κατηγορίας.

Τέλος, για τα παραδοσιακά τόξα χωρίς σκοπευτικά (longbow, instinctive, traditional) διεξάγονται αγώνες αναπτυξιακού χαρακτήρα τόσο στον ανοιχτό όσο και στον κλειστό χώρο.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΒΟΛΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ

Στην target archery, το “πρόσωπο” του στόχου και η απόσταση από τη γραμμή βολής διαφέρουν ανάλογα με την είδος του τόξου, την ηλικιακή κατηγορία, την αγωνίστική κατηγορία και το είδος του αγώνα (ανοιχτού ή κλειστού χώρου).

H απόσταση σε μέτρα και η διάμετρος του στόχου σε cm ανά περίπτωση έχουν ως εξής

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29/04/2022):

ΑΓΩΝΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟBAREBOWLONGBOWTRADITIONAL T1/T2
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ18m
tripple 20cm
18m
tripple 20cm
18m 40cm
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ18m 40cm18m 40cm18m 40cm
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ18m 80cm18m 80cm
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21)18m
tripple 20cm
18m
tripple 20cm
18m 40cm
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21)18m 40cm18m 40cm18m 40cm
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21)18m 80cm18m 80cm
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18)18m
tripple 20cm
18m
tripple 20cm
18m 40cm
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18)18m 40cm18m 40cm18m 40cm
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18)18m 80cm18m 80cm
ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (U15)18m 40cm18m 40cm18m 40cm18m 80cm18m 80cm
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ15m 80cm15m 80cm15m 80cm15m 80cm15m 80cm
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β10m 122cm10m 122cm10m 122cm10m 122cm10m 122cm
ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟBAREBOWLONGBOWTRADITIONAL T1/T2
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ70m 122cm50m 80cm (5-10)50m 122cm
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ70m 122cm50m 80cm (5-10)50m 122cm
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ30m 122cm30m 80cm25m 122cm25m 122cm
15m 80cm
25m 122cm
15m 80cm
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21)70m 122cm50m 80cm (5-10)50m 122cm
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21)70m 122cm50m 80cm (5-10)50m 122cm
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21)30m 122cm30m 80cm25m 122cm25m 122cm
15m 80cm
25m 122cm
15m 80cm
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18)60m 122cm50m 80cm (5-10)50m 122cm
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18)60m 122cm50m 80cm( 5-10)50m 122cm
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18)25m 122cm25m 80cm25m 122cm25m 122cm
15m 80cm
25m 122cm
15m 80cm
ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (U15)WA 40m 122cm /
20m 122cm
WA 40m 80cm /
20m 122cm
WA 30m 122cm /
20m 122cm
20m 122cm20m 122cm
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ15m 122cm15m 122cm15m 122cm15m 122cm15m 122cm
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β10m 122cm10m 122cm10m 122cm10m 122cm10m 122cm