ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

12/03/2020 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 0

Εκ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας:

Κοινοποιήστε: