ΓΓΑ | ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (04/03/2021)

ΓΓΑ | ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (04/03/2021)

05/03/2021 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 0

Εγκύκλιος ΓΓΑ (04/03/2021):

Κοινοποιήστε: